• این ترانه و آهنگ از ناصر عبداللهی که با لهجه بندرعباسی به یادگار مونده این روزها شده ‌جزو زمزمه هام‌ :

  ای محمد(ص)
  حرف باقی
  تا قیامت
  جان محمد!

  از ازل ضامن تو بودی تا قیامت
  جان محمد!

  راه تو روشن به نوره نور عشقی جان محمد!
  ای که نامت تا به عرشه
  جان محمد جان!

  #MuhammadForAll