• فرشته رفیعی   fereshtehrafie@

    1399/08/06 ساعت 09:36

    #فرانسه‌ای که توهین به پیامبر اسلام را به بهانه آزادی بیان توجیه می‌کند،کشوری است که روژه گارودی، روشنفکر فرانسوی را بخاطر تالیف کتاب«اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل»به زندان و پرداخت ۱۲۰هزارفرانک جریمه محکوم کرد.
    آقای روحانی منتظر واکنش‌تان هستیم!
    #MuhammadForAll
    #Islam