• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/08/06 ساعت 20:34

    یه قرار کاری داشتم
    به طرف زنگ زدم گفتم من دم تعویض پلاک چیتگرم منتظرم
    گفت : سنگ کلیه‌ام راه افتاده من هنوز حرکت نکردم
    سنگ کلیه‌اش میاد تعویض پلاک ؟؟؟