• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/08/06 ساعت 19:34

    چند وقت دیگه احتمالا آقای رحمانی فضلی دوباره در مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان که آیا امکان شلیک به پا یا کمر به پایین برای کسایی که ماسک نزدن یا پرتوکل‌های بهداشتی در خصوص #کرونا را رعایت نکردن وجود نداشت، میگن«خب! شلیک به پا هم انجام شده‌است.»