• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/05 ساعت 00:20

    پسر نگاه کن چه خر تو خریه!
    استاد #رائفی_پور با کاردانی حسابداری قراره با #جهانپور مناظره کنه. موضوع مناظره هم پزشکیه!
    واقعا کاش دکتر جهانپور با قبول این مناظره چنین لطمه‌ی تاریخی به ساحت علم نزنه.