• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/08/05 ساعت 23:25

    دولت آمریکا یک قانون تحریمی را صد بار اجرا میکند و هر روز یک سفیر، وزیر و یا شرکت را به فهرست خود اضافه می‌کند.اما اضافه کردن اعضای دولت، سفیران،مدیران و نهادهای سیاسی یا اقتصادی کشور مشکلی از آنها حل نمی‌کند.ملت و دولت ایران برای شکست سیاست تحریم وفشار حداکثری آمریکا متحد هستند.