• روزنامه سازندگی   sazandegii@

    1399/08/05 ساعت 04:52

    رهبر معظم انقلاب: هتک حرمت حرام است

    روزهای سخت قضاوت/ دو پرونده جنجالی و بحث‌برانگیز تعرض به #دختر_آبادانی و مرگ #مهرداد_سپهری، جوان مشهدی این روزها در دستگاه قضایی درحال بررسی هستند تا تعیین تکلیف شوند

    جلد روزنامه سازندگی، دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
    http://sazandeginews.com