• الهام زهره وند   eli_vand@

  1399/08/04 ساعت 14:01

  دیگه هیچ ویدیویی رو در فضای مجازی پلی نمی‌کنم
  روحم زخمی شده
  خونریزی کرده
  اما متاسفانه هموفیلی ندارم
  و البته که ناتوانی من در تحمل اتفاقات چیزی رو تغییر نمی‌ده
  #مهرداد_سپهری
  #دختر_آبادان