• سید فرزاد نجات نیا   nejatnia_ir@

    1399/08/03 ساعت 13:38

    ماجرای #دختر_آبادانی که به آرزوهاش نرسیده و چیزی برای از دست دادن نداره و به شکل رعب آوری وارد خونه نسبتا لوکس شده، سکانسی از شکاف روز افزون فقر و غناست و زنگ خطری برای آنان که به هر قیمت بهره بیشتری از سفره انقلاب بردند!
    بترسیم از مشی«هر کی به فکره خویشه تو هم به فکر خود باش!»