• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/03 ساعت 01:13

    ولی واقعا چطور ممکنه یه دست شوکر، یه دست چاقو، یه دست موی دختر کوچک خانواده؟!
    من شش سال پیش گوشیمو توی خیابون قاپیدن، هنوز تعریف می‌کنم ترس اون لحظه میاد توی جونم؛
    حداقل به دختر کوچک خانواده می‌گفتین در این قسمت از تعریف قصه‌تون، نخنده جلوی دوربین!:|

    #دختر_آبادان