• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/03 ساعت 08:43

    آقای نقوی‌ حسینی وقتی دید دارند خر داغ می‌کنند و بوی گوشتی از له کردن ملت بلند نمی‌شود راستش را گفت.