• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1399/08/02 ساعت 14:17

    هر دو سه روز بلوایی به پا می‌کنند که جامعه را خسته‌تر و رنجورتر کرده به بن‌بست بکشانند و بالاخره یکی آتش به خرمن اندازد.
    بخشی از جامعه هم هیجان‌زده خشم برون می‌ریزند و در فضای مجازی پیش از هر بررسی حکم را صادر می‌کنند.
    دعوت به تأنی کنی صد برچسب و تشکیک در راه است.
    #دختر_آبادان