• درست همینقدر جامعه ایرانی بی‌رحم و قبیح شده. متاسفانه اون چند نفر استثنا نیستن. ما خیلی بی‌رحم شدیم. فقط وقتی عینی‌تر میشه قلبمون جریحه‌دار میشه اما قسمت بزرگی از بی‌رحمی ما اینجور صریح نیست.
    #دختر_آبادانی