• احسان طوسی   DrToossi@

    1399/08/02 ساعت 16:32

    ای کاش روانپزشکی یک انجمن صنفی داشت و باز ای کاش اون انجمن علیه کسی که با ماله بیماری روانی هر چیزی رو می‌خواد توجیه کنه اعلام جرم می‌کرد.
    به فرض که اون فرد بیمار بوده، آیا هر رفتاری که باهاش شده توجیه میشه؟
    #دختر_آبادان