• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1399/08/02 ساعت 04:00

    آه که می‌زند برون از سر و سینه موج خون/من چه کنم که از درون دست تو می‌کشد کمان
    پیش وجودت ازعدم زنده و مرده را چه غم؟/کز نفس تو دم به دم می‌شنویم بوی جان
    پیش تو جامه در برم نعره زند که بر درم/آمدمت که بنگرم گریه نمی‌دهد امان
    #دختر_آبادان