• همونطور که انتظار میرفت ماجرای #دختر_آبادانی بعد از یک روز تبدیل به یک پروژه شده و در هر فاز در حال اجراست،اعتراف دختر مجروح،بازسازی صحنه ورود توسط خانواده مظلوم،اعترافات پدر دختر درباره مصرف قرص‌های روانی،تلاش فراگیر برای نسبت دادن اعتراض‌ها به خارج؛اینها ٤مرحله اصلی است