• اونی که سینه دختر کتک خورده و در حال احتضار رو با پوتین و باتوم و دست، لمس می‌کنه سالمه. اونی که موی دختر رو می‌کشه و می‌کوبه توی صورت پر خونش سالمه اونی که نشسته روش و دستاش رو گرفته سالمه اون دختر نحیف روانیه که پرونده روانپزشکی داره اینهمه گریه رو کجا ببرم الان؟ #دختر_آبادانی