• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/08/02 ساعت 07:36

    ترامپ این دوره ۲ کمبود دارد، حریفش نقاط منفی و مفسده‌های کمتری به نسبت هیلاری دارد و نمی‌تواند با تکیه بر فساد او خود را سالم نشان دهد سری قبل ترامپ ژست ضدساختار بودن و فردی متفاوت از سیاستمداران را داشت اما حالا در قدرت است و سخت است در قدرت باشی و با گفتمان ضدساختار رای جمع کنی