• با این فیلم هاى که امروز از داستان #دختر_آبادان منتشر کردند، معلوم شد که #دختر_آبادان مشکل اعصاب و روان داشته، اون مامور حراست هم که دستش میره روى سینه دختر دنبال اسلحه بوده، خونواده هم از خودشون دفاع کردن و هر کسى هم از اختلافات خانوادگى فیلمبردارى کنه دستگیر میشه.
    تمام..