• فائقه راغی   faeqe_raghi@

    1399/08/02 ساعت 02:17

    دقیقا همینطوره … روحیه یک زن چطور میتونه اینقدر خشن و زننده باشه و یک انسان که هیچ هم جنس خودش رو به این روز بندازه و بالای سرش مثل جلاد بشینه و با قیافه حق به جانب رجز بخونه … آدم میترسه از این خوی حیوانی …
    #دختر_آبادان