• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/08/02 ساعت 03:28

    چون همه کشورها به بیمار داروی درست می‌دهند، اینجا برای ردکردن تاثیر دارویی که موثر است، مصاحبه می‌کنید و توییت می‌زنید.
    مسئله ما الان درصد بالای مرگ و میر است تعداد مبتلایان به نسبت بقیه کشورهای درگیر عجیب نیست. پیشگیری لازم است اما انگار بیشتر مشکل ما در بخش درمان است.