• مهدی جلیلی   arghanon@

    1399/08/01 ساعت 19:14

    دوستان عزیز کسی میتونه برای تامین #انسولین قلمی نوورپید و انسولین قلمی لنتوس در #همدان کمک کنه.برای یک خانواده روستایی محروم نیاز داریم.هزینه دارو مهیاست و فقط نیازمند جایی هستن که این دو قلم رو داشته باشند تابعدا فکری برای تغییر دارو کنن
    #فوری
    #ریتوئیت_لطفا
    در ضمن #انسولین_نیست