• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/08/01 ساعت 19:14

    نه تنها هیچ وقت با دیدن حراستیا و پلیس احساس امنیت نکردم بلکه همیشه ترس و احساس بی‌پناهیم بیشتر شده، این اگر درد نیست پس چیه؟
    #دختر_آبادان