• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/08/01 ساعت 00:12

    در پاسخ به اظهارات خانم مسیح علینژاد:
    ولی من میگن زیر این سقفی که شماها میگین داره میپوسه آدم زندگی میکنه،میلیون‌ها!
    شماها که زیرک‌تر بودید و از اون خونه در رفتید نمیتونید فتوا صادر کنید که اون خونه باید بریزه …