• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/08/01 ساعت 02:21

    دولت‌ها و سیاست‌مداران دنبال ایمنی گله‌ای بودند. اما موارد زیادی از ابتلای مجدد می‌شنویم به علاوه کسانی که بیش از یک ماه است مثبت مانده‌اند.
    #کرونا