• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1399/08/01 ساعت 21:11

  #رشتو درباره #تورم
  ۳.اتفاق مهم دیگر مهر ماه امسال تورم ۲رقمی ماهانه در ۳گروه است:
  روغن‌: ۱۶٪
  گروه آب، برق و سوخت: ۱۲٪
  حمل و نقل: ۱۷٪
  #گرانی یک ماهه بیش از ۱۰٪ در اقلام خانوار تقریبا کم سابقه است.