• تینا معظمی   tinamoazami@

    1399/08/01 ساعت 23:36

    حالم بده از دنیای پر از لجن و کثافتی که احاطه مون کرده. کی وقت کردیم اینقدر بی شرف و درنده بشیم؟! دارم بالا میارم. باید به مستراح ریخت انسانیت رو اگر اینه! نفسم بالا نمیاد …
    #دختر_آبادان