• الهام زهره وند   eli_vand@

    1399/08/01 ساعت 23:30

    در صدا و سیمای ما جرج فلوید باید هزاران بار مظلوم خوانده بشه چون در آمریکا کشته شده
    و چیزی که مهم نیست جان و مال و آبروی ایرانی برای صدا و سیمای ایران است
    تنها‌تر از ما مردم معمولی هم هست؟!
    #دختر_آبادان