• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/08/01 ساعت 21:14

    #رشتو درباره #تورم
    ۴.بازگشت تورم ۳رقمی نقطه به نقطه یعنی مقایسه مهر امسال نسبت به مهر پارسال هم آمار هشداردهنده دیگر است:
    حمل‌و‌نقل: ۱۰۹٪
    گروه کالاهای بادوام شامل لوازم خانگی و #خودرو : ۱۳۶٪