• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1399/08/01 ساعت 20:22

    یکی به #دختر_آبادان بگه؛تو نه سیاه‌پوست آمریکایی هستی که براشون ارزش سیاسی داشته باشی،نه اهل کشورهای دوست و برادرشون؛تابه محض این‌که خار به انگشتت رفت،صدر اخبارشون قرار بگیری وکفن پوشان دم سفارت‌ برای گرفتن حقت بس بشینن؛تو دختر ایرانی هستی که همیشه دراین جغرافیای بلا زده متهمه!