• سبا حیدرخانی   sin_heydarkhani@

    1399/08/01 ساعت 17:35

    تو این یک سال، یک روز خوش هم ندیدیم. یه‌طوری وقایع بد و عجیب افتاده تو سراشیبی و سرعت گرفته که فرصت نمی‌شه آدم نفس تازه کنه.
    چی بود این وحشی‌گری که سر #دختر_آبادان آوردن آخه. چه نکبتیه که هر روز تازه‌تر و بدریخت‌تر سر باز می‌کنه.