• موسی راوندی   moosaravandi@

    1399/08/01 ساعت 23:18

    داستان هر چی که باشه و تهش هر چی که بشه، نهایت بی‌شرفی و رذالت اون مامور در برابر بی‌دفاع‌ترین آدم اون لحظه، یه کابوس فراموش نشدنیه …
    #دختر_آبادان