• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/30 ساعت 23:40

    برای بار ده هزارم میگم؛عکس آمریکاس اما اصل تصویر این هست و متعلق به تظاهرات در برابر سفارت اسرائیل هست(به تابلوی شعار دقت کنید)ضمنا ظریف در سال آبان ۵۸ که شاه وارد نیویورک شد هنوز در سانفرانسیسکو بود.
    #فیک_نیوز