• انجمن حمایت از حقوق کودکان   irsprc2@

    1399/07/30 ساعت 21:56

    اینکه #انسولین_نیست، یعنی برای همه نیست، اما مدیر روابط‌عمومی گفته است: با کارت ملی #انسولین داده می‌شود. سوال ما این است: تکلیف کودکان بدون مدارک هویتی چه می‌شود؟
    @drjahanpur