• علی اکبر رائفی پور   a_raefipour1@

    1399/07/30 ساعت 09:12

    آیا #انسولین_نیست ؟
    هر بار یکی از اقلام مورد نیاز مردم سوژه رسانه‌ها می‌شود بی آنکه بخواهند علت اصلی را بیابند
    کاهش ارزش پول ملی،سیاست ارز چند نرخی و دلار ۴۲۰۰ تومنی (جهانگیری) علت العلل قاچاق اقلام مورد نیاز مردم به کشورهای همسایه است
    یک بار گوشت‌ و حالا دارو و انسولین …