• نیلوفر ذوالفقاری   ZNiLooFarZ@

    1399/07/30 ساعت 22:16

    خب، کم فحش نخوردم در ماجرای انسولین اما ماجرای جالب و تلخی هم از بازار آزاد و در واقع قاچاقی دارو هست که میخوام در یک رشته‌توییت براتون تعریف کنم.البته که همدلی هم کم ندیدم این چند ‌. اما ماجرا چیه؟
    #انسولین_نیست