• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/30 ساعت 22:30

    اگه اشتباه نکنم اواخر سال۸۲ بود که جان کری بر جان ادواردز پیروز و رقیب جورج بوش شد.
    به این دلیل که اوضاع اقتصادی خیلی بهتر از این روزا بود خیلی از اقشار جامعه معتقد بودند «آمریکا به ما چه ربطی داره»!
    حالا ۱۷ سال بعد فضا به کل عوض شده و همه متوجه شدن دقیقا «به ما چه ربطی داره»!