• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/07/30 ساعت 12:38

    دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری #فولاد لغو شد

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

    با توجه به ایجاد مشکلات درباره قیمت‌گذاری زنجیره فولاد؛ مقرر شد قیمت‌های دستوری از دستور کار خارج شود

    http://tn.ai/۲۳۷۳۸۴۹