• علی سعدوندی   AliSaedvandi@

  1399/07/29 ساعت 09:12

  طرف مردم را به #بورس دعوت کرده حالا فن بدل زده شروع کرده به قیمت گذاری #فولاد.

  شجاعت در اعمال بلاهت در این کشور مظلوم، شگفت انگیز است.

  سکوت اغتساط دانان هم مایه مباهات است!

  مجلس هم که اصلا وجود خارجی و داخلی ندارد!

  زمین سوخته تحویل بعدی خواهد داد.