• در نتیجه قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو، خودروسازان در یک قدمی بحران هستند و بازار خودرو هم هر روز آشفته‌تر از دیروز! کاش مسوولان ما از اشتباهات گذشته درس عبرت می‌گرفتند! بازار #فولاد رو به سرنوشت بازار #خودرو دچار نکنید
    #بورس