• همایون دارابی   darabi_h@

    1399/07/29 ساعت 12:48

    زنجیره صنعت فولاد از معدن تا محصول نهایی، بار عمده صادرات غیر نفتی و ارز آوری،ایجاد اشتغال و چرخش نقدینگی در مناطق عمدتا محروم را به عهده دارد.راهی کردن سود این صنعت به جیب دلالان صرفنظر از آنچه بر سر بازار سرمایه می‌آورد خدمتی به کارایی تحریمهاست.#فولاد