• چند صد هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی سهامداران ظرف چند هفته نابود شده، آقای وزیر خوشحال است که فقط ۳۳ هزار میلیارد دارایی فروخته!

    آقای دژپسند با بلایی که دولت شما بر سر بازار سرمایه آورد دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد

    جلوی قیمت‌گذاری دستوری #فولاد را بگیرید