• پوریا آسترکی   pooriast@

  1399/07/29 ساعت 11:44

  شاهد دو چالش اقتصادی متضاد هستیم:
  - قیمت بلیط هواپیما براساس عرضه و تقاضا مشخص شود
  - قیمت فولاد دستوری کنترل شود
  افکارعمومی با هر دو مخالف است.
  عقلانیت و روشی حاکم نیست. همین بلاتکلیفی، اقتصاد را به اینجا رسانده است هیچ توازنی وجود ندارد. هم با قیمت آزاد مخالفیم هم قیمت دستوری