• سال‌هاست با قیمت‌گذاری دستوری خودرو هزاران میلیارد رانت به جیب دلال‌ها ریختند و این صنعت را غارت کردند
    حالا نوبت به #فولاد رسیده تا جیب رانتخواران را پر شود!
    آدرس مشکلات مردم واشنگتن دی سی نیست بلکه خود شما هستید!
    بسیاری از بحران‌های اقتصادی ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط شما دارد