• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/07/29 ساعت 20:21

    کارمند مجلس شورای اسلامی چون نان خریت می‌‌خورد خودش را زده به آن راه وگرنه چیز دیگری نیست!