• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/29 ساعت 14:24

    این دو سه روز متوجه شدم یک عده داخلی هم دعا می‌کنند که مثلا ایران نتواند جنگنده بخرد، که بگویند عه ببین نباید در برجام می‌ماندیم …
    این‌ها سر دعوای جناحی از خودکشی هم ابایی ندارند.
    #تحریم_تسلیحاتی