• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/29 ساعت 10:23

    «الان کار به جایی رسیده که من مغازه‌دار چشم به دستور #وزارت_صمت هستم که آیا آن آقایی که پشت میز به‌عنوان کارشناس نشسته اجازه میدهد من #لاستیک بفروشم یا نه؟ آنها برای ما تعیین میکنند که امروز چند حلقه و به چه کسی بفروشیم.»/یک فروشنده لاستیک(دنیای اقتصاد)
    #رانت