• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/29 ساعت 00:42

    ریپلای‌های بعدیش رو خوندم و هنوز باوقاحت اصرار داره ما نفهمیم و اگه دوز مصرف رو کم کنن، دوشواری‌ها حل میشه.

    لعنت لعنت.

    #انسولین_نیست