• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1399/07/29 ساعت 12:10

    هشتگ‌های #انسولین و #انسولین_نیست در ۲روز گذشته با حدود ۱۷هزار توئیت به ترند اصلی توئیتر فارسی تبدیل شدند

    نتایج بررسی توئیت‌های پرلایک منتشر شده در روز ۲۷ مهرماه نشان می‌دهد که بحث در مورد کمبود انسولین و اثرات کمبود آن بر بدن، مهمترین مضامین منتشر شده در این خصوص بوده است که/