• محمد کشوری   Abualibina@

    1399/07/28 ساعت 00:53

    تو جهان موازی یه مسئول ارشد کشور هست که از این داروخونه به اون داروخونه میره تا برا مادرش انسولین پیدا کنه. هر چقدر هم مسئول دفترش میگه: «حاج آقا شما چرا؟ بذارید یه زنگ بزنم تا چند بسته انسولین بفرستن برا خانم والده» قبول نمیکنه و میگه: ما هم مثل ملت مقاومت میکنیم.
    #انسولین_نیست